• ratusz
  • rynek
  • pysanka
  • plac
  • mapa
  • mapa
ratush1 rynek2 pisanka3 plac4 mapa5 rynek6
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

O nas w prasie...

List z Kołomyi. Nie zapomnijmy.
Jedną z historycznych pamiątek miasta Kołomyi jest cmentarz rzymskokatolicki, którzy znajduje się w centrum miasta i liczy ponad 220 lat. Bardzo ważnym miejscem dla członków naszego Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” i dla naszej młodzieży z Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stanisława Vincenza jest ta największa nekropolia Polska na Pokuciu.

więcej...

Powrót na cmentarze - Kołomya, Zimna Woda (2012).
Kolejny (trzeci) rok grupa wolontariuszy z Wrocławia pojechała podczas wakacji na Ukrainę, aby tam pracować na cmentarzach w Kołomyi i Zimnej Wodzie, w celu przywracania godnego wyglądu zaniedbanym, niszczejącym (także niszczonym przez miejscowych) mogiłom.

więcej...

Moje kresy. Ludzie Kołomyi.
Z Kołomyją związane są biografie wielu wybitnych Polaków, którzy albo się tam urodzili, albo spędzili ważny okres swego życia. Wpisali swe czyny na karty historii naszego narodu. Wielu ich potomków trafiło po wojnie na Śląsk.

więcej...

Łańcuch serc dla polskich dzieci z Kołomyi
Pani przewodniczka oprowadza dzieci z Kołomyi po muzeum na Zamku Lubelskim, dając wspaniałą lekcję polskiego zupełnie za darmo. Śniadania i obiady w restauracji dzieci jedzą po tzw. kosztach własnych.

więcej...

Prosimy o wsparcie

Towarzystwo Kultury Polskiej POKUCIE w Kołomyi, zwraca się do rodaków z kresów i kraju, o pomoc finansową i wsparcie w sprawie zakupu budynku pod Dom Polski i Polską Sobotnią Szkołę w Kołomyi!

więcej...

© 2013. Towarzystwo Kultury Polskiej "POKUCIE" w Kołomyi